Kokios Biblijos eilutės apie ambicijas?

Kokios Biblijos eilutės apie ambicijas?

Biblija daug ką pasako apie ambicijas. Patarlių 16:3 sakoma: „Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo planai bus įgyvendinti“. Ši eilutė yra puikus priminimas, kad turime suvaldyti savo ambicijas ir įsitikinti, kad visada pirmenybę teikiame Dievui. Filipiečiams 4:13 sakoma: „Aš viską galiu per tą, kuris mane stiprina“. Tai puiki eilutė visiems, kurie jaučia pašaukimą padaryti ką nors didelio ir ambicingo. Tai mums primena, kad su Dievo pagalba galime pasiekti bet ką. Jei jaučiate pašaukimą padaryti ką nors ambicingo, prisiminkite šias eilutes ir tikėkite, kad Dievas padės jums nuveikti didelių dalykų!

Atsakymas

Luko 9:25
Nes kokia nauda žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pats save prarastų ar prarastų?

Mato 23:12
Kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.

Mato 6:33
Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, ir visa tai bus jums pridėta.1 Timotiejui 6:9
Tačiau tie, kurie trokšta būti turtingi, patenka į pagundą, į pinkles, į daugybę beprasmių ir žalingų troškimų, kurie paskandina žmones į pražūtį ir pražūtį.

1 Jono 2:16
Nes visa, kas yra pasaulyje – kūno geismai, akių geismai ir pasididžiavimas nuosavybe – yra ne iš Tėvo, bet iš pasaulio.

Jokūbo 4:1-2
Kas sukelia kivirčus ir kas sukelia muštynes ​​tarp jūsų? Ar ne tai, kad jūsų aistros jumyse kariauja? Nori ir neturi, todėl žudai. Jūs trokštate ir negalite gauti, todėl kovojate ir ginčijatės. Neturite, nes neprašote.

Filipiečiams 2:4
Tegul kiekvienas iš jūsų žiūri ne tik į savo, bet ir į kitų interesus.

Jono 5:44
Kaip galite tikėti, kai gaunate šlovę vieni iš kitų ir neieškote šlovės, kuri ateina iš vienintelio Dievo?

Romiečiams 15:20
Taigi aš siekiu skelbti Evangeliją ne ten, kur jau buvo pavadintas Kristus, kad nestačiau ant kažkieno pamato,

Filipiečiams 2:3
Nieko nedarykite iš konkurencijos ar pasipūtimo, bet nuolankiai laikykite kitus reikšmingesnius už save.

Jokūbo 4:2
Nori ir neturi, todėl žudai. Jūs trokštate ir negalite gauti, todėl kovojate ir ginčijatės. Neturite, nes neprašote.

Mato 16:26
Kokia gi žmogui nauda, ​​jei jis laimėtų visą pasaulį ir pakenktų savo sielai? Arba ką žmogus duos mainais už savo sielą?

Romiečiams 12:16
Gyvenkite harmonijoje vienas su kitu. Nebūkite išdidus, bet bendraukite su žemaisiais. Niekada nebūkite išmintingas savo akyse.

Kolosiečiams 2:8
Žiūrėkite, kad niekas jūsų nepaimtų į nelaisvę filosofijos ir tuščios apgaulės, pagal žmogiškąją tradiciją, pagal pasaulio stichijas, o ne pagal Kristų.

Mato 23:5-7
Jie daro visus savo darbus, kad būtų matomi kitų. Nes jie daro savo filakterijas plačias, o pakraščius ilgus, jiems patinka garbės vieta pokyliuose ir geriausios vietos sinagogose, sveikinimai turgavietėse ir kitų vadinami rabinais.

Mato 4:8-10
Vėlgi, velnias nusivedė jį į labai aukštą kalną ir parodė visas pasaulio karalystes ir jų šlovę. Jis tarė jam: „Visa tai aš tau duosiu, jei tu parpulsi ir pagarbinsi mane“. Tada Jėzus jam tarė: Dink, šėtone! Nes parašyta: ‘Garbink Viešpatį, savo Dievą, ir jam vienam tarnausi’.

Jeremijo 45:5
O ar tu sieki puikių dalykų sau? Neieškokite jų, nes štai Aš atnešu nelaimę visam kūnui,sako Viešpats. Bet aš tau duosiu tavo gyvybę kaip karo prizą visose vietose, kur tu gali eiti.

1 Timotiejui 3:1
Patikimas posakis: jei kas siekia prižiūrėtojo pareigų, jis trokšta kilnios užduoties.

Luko 22:26
Bet ne taip su tavimi. Verčiau tegul didžiausias iš jūsų tampa kaip jauniausias, o vadovas – kaip tarnaujantis.

Jokūbo 1:22
Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai, apgaudinėdami save.

Romiečiams 2:8
Bet tiems, kurie ieško savęs ir nepaklūsta tiesai, o paklūsta neteisumui, bus pyktis ir įniršis.

Jei nenurodyta kitaip, visos Biblijos eilutės yra iš Šventosios Biblijos, anglų standartinės versijos, autorių teisės priklauso 2001 m. Crossway Bibles, Gerųjų naujienų leidėjų ministerijai.

Ypatingas ačiū OpenBible.info dėl duomenų apie žinomiausias Biblijos eilutes.Top