Ką reiškia būti brangesniam už rubinus (Patarlių 31:10)?

Ką reiškia būti brangesniam už rubinus (Patarlių 31:10)? AtsakymasDu dalykai Biblijoje laikomi brangesniais už rubinus: išminties dorybė (Patarlių 3:15) ir kilnaus charakterio moteris: kas gali rasti dorą ir gabią žmoną? Ji brangesnė už rubinus (Patarlių 31:10, NLT). Moteris, kuri yra brangesnė už rubinus, turi dieviškus bruožus, kurie yra reti ir vertingi.Patarlių knyga buvo parašyta siekiant išmokyti jaunus vyrus, kaip įgyti išminties ir ugdyti moralinį charakterį. Joje gausu praktinių gairių ir etinių principų, kaip ugdyti sąžiningumą ir priimti išmintingus bei naudingus gyvenimo sprendimus. Klausimas Patarlių 31:10: Kas gali rasti kilnaus charakterio žmoną? rodo, kad skaitytojas turėtų ilgai ir sunkiai ieškoti, kad surastų sau tokią žmoną.

Kilnaus charakterio žmona yra jos vyro karūna, o gėdinga žmona – kaip jo kaulų irimas, įspėja Patarlių 12:4. Siekdamas savo būsimos laimės, sėkmės ir gerovės, jaunuolis turi išmintingai ir atsargiai rinktis žmoną. Taigi, Patarlių 31 skyriuje labai smulkiai aprašomos žmonos, brangesnės už rubinus, savybės – tokios moters, kurios turėtų ieškoti išmintingas jaunuolis.Pirmosios paminėtos savybės – patikimumas ir atsidavimas: vyras gali ja pasitikėti, ir ji labai praturtins jo gyvenimą. Ji neša jam gero, o ne žalos per visas savo gyvenimo dienas (Patarlių 31:11–12, NLT). Dorybinga žmona yra jos vyro turtas, o ne įsipareigojimas. Ji palaiko ir skatina, o ne kaip besiginčijanti ir niurzganti žmona, kuri yra tarsi nuolat varvantis kietas stogas (Patarlių 19:13; taip pat žr. Patarlių 21:9, 19).Verta moteris yra stropi ir darbšti: randa vilną, liną ir verčiasi juos verpia. Ji yra kaip pirklio laivas, atnešantis jai maistą iš toli (Patarlių 31:13–14, NLT). Ji rūpestingai tvarko savo namų ūkį: atsikelia prieš aušrą, kad paruoštų pusryčius ir suplanuotų dienos darbus savo tarnaitėms (Patarlių 31:15, NLT). Kaip ir išmintinga moteris, aprašyta Patarlių 14:1, ji sunkiai dirba kurdama savo namus. Ji nepanaši į kvailę, kuri ją nugriauna savo rankomis.Moteris, brangesnė už rubinus, taip pat yra protinga ir gabi: Ji apsvarsto lauką ir perka; iš savo uždarbio ji pasodina vynuogyną (Patarlių 31:16). Ji stipri ir energinga, sveikos darbo etikos (Patarlių 31:17). Ji turi gerą verslo supratimą, jos prekyba yra pelninga ir ji didina savo šeimos turtus (Patarlių 31:17–18, 24). Apibūdinimas, kad jos lempa neužgęsta naktį, 18 eilutėje reiškia, kad ji turi įžvalgų planuoti ateitį. Palyginime apie dešimt mergelių, penkios, kurių lempos neužgeso, iš anksto sumanė nusipirkti aliejaus ir buvo giriamos už protingumą ir nuovokumą (Mato 25:1–13).

Moteris, brangesnė už rubinus, yra dosni ir maloni: ji ištiesia rankas vargšams ir ištiesia rankas skurstantiems (Patarlių 31:20). Ji negaili pinigų, kad apsaugotų savo šeimą (21–22 eilutės). Jos vyras gerbiamas prie miesto vartų, kur jis sėdi tarp krašto vyresniųjų, sakoma 23 eilutėje. Dorybinga moteris neša garbę ir pagarbą savo vyrui ir šeimai. 25–26 eilutėse teigiamai vertinamas jos orumas, išmintis, gerumas ir charakterio stiprybė. Jos šeimos nariai, esantys jos atsidavimo centre, dievina ir išreiškia savo meilę jai palaiminimais ir pagyrimais (27–28 eilutės).

Skyrius baigiamas tuo, kad rašytojas pripažįsta tokios moters reikšmę: Daugelis moterų daro kilnius dalykus, bet tu jas visas pralenki (Patarlių 31:29). Nors ji gali būti fiziškai graži ir žavinga, jos laimėjimas yra tai, kad ji bijo Viešpaties (30 eilutė). Tokia moteris brangesnė už rubinus dėl savo dievobaimingo charakterio – retos ir neįkainojamos brangenybės.

Rūta yra puikus Biblijos moters, brangesnės už rubinus, pavyzdys. Boazas apibūdino ją kaip dorą moterį (Rūtos 3:11). Ji buvo atsidavusi ir ištikima; ji sunkiai dirbo ir ėmėsi iniciatyvos; ir, kaip Patarlių 31 moteris, ji buvo giriama vartuose (Rūtos 2:2; 4:11; plg. Patarlių 31:31).Top