Kas yra Delila dvasia?

Kas yra Delila dvasia? AtsakymasDelila dvasia arba Delilah dvasia yra sąvoka, vartojama kai kuriose charizmatinio tikėjimo versijose. Taikydami ploną Šventojo Rašto sluoksnį ir įsitraukdami į milžiniškas spekuliacijas, tie, kurie tiki vadinamosiomis išlaisvinimo tarnystėmis, gali nurodyti Delilos dvasią kaip daugybės specifinių blogų padarinių priežastį. Užuominos į Delilos dvasią dažniau pasitaiko tarp tų, kurie mano, kad demonai vienaip ar kitaip atsakingi už beveik kiekvieną nuodėmės ar kančios atvejį.Šventajame Rašte Delila buvo moteris, kurią filistinai naudojo Izraelio teisėjui Samsonui sunaikinti. Mainais už pinigus iš filistinų vadovų ji manipuliavo ir suviliojo Samsoną, įtikino jį atskleisti savo antgamtinės jėgos šaltinį. Delilos apgaulė pasiteisino, ir Samsonas buvo sučiuptas, apakintas ir galiausiai nužudytas filistinų. Remiantis vien ta istorija, tie, kurie tiki Delilos dvasia, teigia, kad egzistuoja tam tikras demono tipas, kuris pirmiausia veikia per seksualinį įtikinėjimą, gudravimą ir godumą. Tie, kurie yra gundomi tokiais būdais, ir tie, kurie naudoja šias nuodėmes, kad sužlugdytų kitus, yra laikomi Delila dvasios įtaka.

Delila dvasiai dažnai priskiriamos savybės, panašios į Jezabelės savybes, pavyzdžiui, išdidumas, tuštybė ar negailestingumas. Bandymas aiškiai apibrėžti, kas yra Delilah dvasia arba ką ji daro, yra visiškai neįmanoma. Ši sąvoka tik miglotai susijusi su Biblija ir remiasi nebiblinėmis prielaidomis apie dvasingumą. Vieno žmogaus įsitikinimai apie Delilos dvasią gali sutapti, prieštarauti ar dubliuoti kito žmogaus įsitikinimus.Delilah dvasia yra panaši į kitus dizainerių demonus, tokius kaip Leviatanas, Kundalini, Ahabas ir Python, apie kuriuos svajojo žmonės, kurie turėtų geriau žinoti. Šventasis Raštas nenurodo, kad yra koks nors demonas ar demonų klasė kaip Delilos dvasia. Biblijos paaiškinimas apie mūsų dvasines kovas į tokias smulkmenas nesigilina. Supainiotos demonologinės mitologijos, kurias pateikia kai kurie charizmatikai, yra nenaudingos ir yra labiau susijusios su fantazija ir magija nei su Dievo žodžiu. Vieninteliai reikšmingi atsakymai į dvasines problemas yra mokinystė, Dievo paklusnumas Žodžiui ir malda.

Top